Inici > Pressupostos Municipals

Vilobí del Penedès » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Vilobí del Penedès

Ingressos

|

Despeses

1.853.060 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 492.530 € 445 € 26,58%
Despeses corrents en béns i serveis 661.730 € 598 € 35,71%
Despeses financeres 1.000 € 1 € 0,05%
Transferències corrents 20.255 € 18 € 1,09%
Inversions reals 616.845 € 558 € 33,29%
Transferències de capital 16.700 € 15 € 0,90%
Passius financers 44.000 € 40 € 2,37%