Inici > Pressupostos Municipals

Vilobí del Penedès » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Vilobí del Penedès

Ingressos

|

Despeses

1.384.335 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 479.335 € 438 € 34,63%
Despeses corrents en béns i serveis 661.880 € 605 € 47,81%
Despeses financeres 1.000 € 1 € 0,07%
Transferències corrents 19.450 € 18 € 1,41%
Inversions reals 172.770 € 158 € 12,48%
Transferències de capital 5.900 € 5 € 0,43%
Passius financers 44.000 € 40 € 3,18%