Inici > Pressupostos Municipals

Vilobí del Penedès » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Vilobí del Penedès

Ingressos

|

Despeses

1.201.865 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 433.300 € 394 € 36,05%
Despeses corrents en béns i serveis 566.370 € 515 € 47,12%
Despeses financeres 13.500 € 12 € 1,12%
Transferències corrents 17.375 € 16 € 1,45%
Inversions reals 69.120 € 63 € 5,75%
Transferències de capital 19.000 € 17 € 1,58%
Passius financers 83.200 € 76 € 6,92%