Inici > Pressupostos Municipals

Vilobí del Penedès » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Vilobí del Penedès

Ingressos

|

Despeses

2.170.810 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 643.690 € 571 € 29,65%
Despeses corrents en béns i serveis 714.110 € 633 € 32,90%
Despeses financeres 1.200 € 1 € 0,06%
Transferències corrents 22.560 € 20 € 1,04%
Inversions reals 783.300 € 694 € 36,08%
Transferències de capital 1.700 € 2 € 0,08%
Passius financers 4.250 € 4 € 0,20%