Inici > Pressupostos Municipals

Vilobí del Penedès » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Vilobí del Penedès

Ingressos

|

Despeses

1.873.805 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 433.300 € 398 € 23,12%
Despeses corrents en béns i serveis 540.970 € 496 € 28,87%
Despeses financeres 6.500 € 6 € 0,35%
Transferències corrents 19.985 € 18 € 1,07%
Inversions reals 798.100 € 732 € 42,59%
Transferències de capital 14.600 € 13 € 0,78%
Passius financers 60.350 € 55 € 3,22%