Inici > Pressupostos Municipals

Vilobí del Penedès » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Vilobí del Penedès

Ingressos

|

Despeses

1.652.850 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 437.371 € 397 € 26,46%
Despeses corrents en béns i serveis 583.796 € 529 € 35,32%
Despeses financeres 11.000 € 10 € 0,67%
Transferències corrents 28.035 € 25 € 1,70%
Inversions reals 477.632 € 433 € 28,90%
Transferències de capital 16.116 € 15 € 0,98%
Passius financers 98.900 € 90 € 5,98%