Inici > Pressupostos Municipals

Vilobí del Penedès » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Vilobí del Penedès

Ingressos

|

Despeses

1.845.300 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 447.375 € 396 € 24,24%
Despeses corrents en béns i serveis 624.385 € 553 € 33,84%
Despeses financeres 11.470 € 10 € 0,62%
Transferències corrents 32.265 € 29 € 1,75%
Inversions reals 615.905 € 546 € 33,38%
Transferències de capital 23.600 € 21 € 1,28%
Passius financers 90.300 € 80 € 4,89%