Inici > Pressupostos Municipals

Vilobí del Penedès » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Vilobí del Penedès

Ingressos

|

Despeses

1.480.000 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 547.355 € 497 € 36,98%
Despeses corrents en béns i serveis 710.630 € 645 € 48,02%
Despeses financeres 1.000 € 1 € 0,07%
Transferències corrents 18.305 € 17 € 1,24%
Inversions reals 169.610 € 154 € 11,46%
Transferències de capital 16.300 € 15 € 1,10%
Passius financers 16.800 € 15 € 1,14%