Inici > Pressupostos Municipals

Vilobí del Penedès » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Vilobí del Penedès

Ingressos

|

Despeses

2.206.611 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 432.420 € 391 € 19,60%
Despeses corrents en béns i serveis 565.170 € 511 € 25,61%
Despeses financeres 17.516 € 16 € 0,79%
Transferències corrents 18.110 € 16 € 0,82%
Inversions reals 492.010 € 445 € 22,30%
Transferències de capital 573.600 € 519 € 25,99%
Actius financers 2.700 € 2 € 0,12%
Passius financers 105.085 € 95 € 4,76%