Inici > Pressupostos Municipals

Vilobí del Penedès » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Vilobí del Penedès

Ingressos

|

Despeses

1.831.750 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 497.565 € 449 € 27,16%
Despeses corrents en béns i serveis 644.880 € 583 € 35,21%
Despeses financeres 1.000 € 1 € 0,05%
Transferències corrents 20.255 € 18 € 1,11%
Inversions reals 625.350 € 565 € 34,14%
Transferències de capital 16.700 € 15 € 0,91%
Passius financers 26.000 € 23 € 1,42%