Inici > Pressupostos Municipals

Manresa » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Manresa

Ingressos

|

Despeses

100.951.622 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 38.674.256 € 495 € 38,31%
Despeses corrents en béns i serveis 33.562.184 € 429 € 33,25%
Despeses financeres 418.577 € 5 € 0,41%
Transferències corrents 8.079.329 € 103 € 8,00%
Fons de contingència i altres imprevistos 459.477 € 6 € 0,46%
Inversions reals 8.980.288 € 115 € 8,90%
Transferències de capital 2.180.822 € 28 € 2,16%
Actius financers 121.000 € 2 € 0,12%
Passius financers 8.475.689 € 108 € 8,40%