Inici > Pressupostos Municipals

Manresa » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Manresa

Ingressos

|

Despeses

73.954.770 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 28.999.717 € 388 € 39,21%
Despeses corrents en béns i serveis 20.874.511 € 280 € 28,23%
Despeses financeres 2.481.025 € 33 € 3,35%
Transferències corrents 7.450.777 € 100 € 10,07%
Fons de contingència i altres imprevistos 333.000 € 4 € 0,45%
Inversions reals 4.726.919 € 63 € 6,39%
Transferències de capital 2.028.406 € 27 € 2,74%
Actius financers 6.688 € 0 € 0,01%
Passius financers 7.053.727 € 94 € 9,54%