Inici > Pressupostos Municipals

Manresa » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Manresa

Ingressos

|

Despeses

86.473.919 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 33.396.512 € 438 € 38,62%
Despeses corrents en béns i serveis 23.465.438 € 308 € 27,14%
Despeses financeres 1.286.041 € 17 € 1,49%
Transferències corrents 8.920.756 € 117 € 10,32%
Fons de contingència i altres imprevistos 382.313 € 5 € 0,44%
Inversions reals 8.736.032 € 115 € 10,10%
Transferències de capital 657.800 € 9 € 0,76%
Actius financers 6.688 € 0 € 0,01%
Passius financers 9.622.339 € 126 € 11,13%