Inici > Pressupostos Municipals

Manresa » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Manresa

Ingressos

|

Despeses

76.096.442 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 31.035.434 € 415 € 40,78%
Despeses corrents en béns i serveis 20.791.825 € 278 € 27,32%
Despeses financeres 1.740.680 € 23 € 2,29%
Transferències corrents 8.048.244 € 108 € 10,58%
Fons de contingència i altres imprevistos 342.500 € 5 € 0,45%
Inversions reals 5.149.724 € 69 € 6,77%
Transferències de capital 1.320.466 € 18 € 1,74%
Actius financers 6.688 € 0 € 0,01%
Passius financers 7.660.881 € 102 € 10,07%