Inici > Pressupostos Municipals

Manresa » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Manresa

Ingressos

|

Despeses

77.535.459 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 29.434.414 € 391 € 37,96%
Despeses corrents en béns i serveis 21.368.244 € 284 € 27,56%
Despeses financeres 2.876.407 € 38 € 3,71%
Transferències corrents 7.614.061 € 101 € 9,82%
Fons de contingència i altres imprevistos 345.564 € 5 € 0,45%
Inversions reals 5.828.536 € 77 € 7,52%
Transferències de capital 1.647.434 € 22 € 2,12%
Actius financers 6.688 € 0 € 0,01%
Passius financers 8.414.111 € 112 € 10,85%