Inici > Pressupostos Municipals

Manresa » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Manresa

Ingressos

|

Despeses

96.122.008 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 37.108.770 € 474 € 38,61%
Despeses corrents en béns i serveis 28.597.852 € 365 € 29,75%
Despeses financeres 700.826 € 9 € 0,73%
Transferències corrents 7.058.230 € 90 € 7,34%
Fons de contingència i altres imprevistos 438.700 € 6 € 0,46%
Inversions reals 12.120.949 € 155 € 12,61%
Transferències de capital 2.154.565 € 28 € 2,24%
Actius financers 121.000 € 2 € 0,13%
Passius financers 7.821.116 € 100 € 8,14%