Inici > Pressupostos Municipals

Manresa » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Manresa

Ingressos

|

Despeses

79.915.852 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 31.537.657 € 412 € 39,46%
Despeses corrents en béns i serveis 21.979.667 € 287 € 27,50%
Despeses financeres 3.508.524 € 46 € 4,39%
Transferències corrents 7.289.878 € 95 € 9,12%
Inversions reals 2.213.655 € 29 € 2,77%
Transferències de capital 4.542.821 € 59 € 5,68%
Actius financers 6.688 € 0 € 0,01%
Passius financers 8.836.962 € 115 € 11,06%