Inici > Pressupostos Municipals

Manresa » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Manresa

Ingressos

|

Despeses

87.629.614 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 35.770.642 € 469 € 40,82%
Despeses corrents en béns i serveis 22.100.061 € 290 € 25,22%
Despeses financeres 4.495.479 € 59 € 5,13%
Transferències corrents 7.323.140 € 96 € 8,36%
Inversions reals 11.675.000 € 153 € 13,32%
Transferències de capital 1.887.250 € 25 € 2,15%
Actius financers 6.556 € 0 € 0,01%
Passius financers 4.371.486 € 57 € 4,99%