Inici > Pressupostos Municipals

Manresa » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Manresa

Ingressos

|

Despeses

77.515.635 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 34.615.492 € 452 € 44,66%
Despeses corrents en béns i serveis 22.626.201 € 295 € 29,19%
Despeses financeres 3.456.478 € 45 € 4,46%
Transferències corrents 7.713.162 € 101 € 9,95%
Inversions reals 3.681.448 € 48 € 4,75%
Transferències de capital 1.474.036 € 19 € 1,90%
Actius financers 6.688 € 0 € 0,01%
Passius financers 3.942.130 € 51 € 5,09%