Inici > Pressupostos Municipals

Manresa » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Manresa

Ingressos

|

Despeses

90.993.622 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 36.628.319 € 468 € 40,25%
Despeses corrents en béns i serveis 27.287.466 € 349 € 29,99%
Despeses financeres 797.720 € 10 € 0,88%
Transferències corrents 7.510.386 € 96 € 8,25%
Fons de contingència i altres imprevistos 415.000 € 5 € 0,46%
Inversions reals 9.321.993 € 119 € 10,24%
Transferències de capital 1.296.898 € 17 € 1,43%
Actius financers 148.139 € 2 € 0,16%
Passius financers 7.587.701 € 97 € 8,34%