Inici > Pressupostos Municipals

Manresa » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Manresa

Ingressos

|

Despeses

87.204.999 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 33.877.158 € 436 € 38,85%
Despeses corrents en béns i serveis 23.983.036 € 309 € 27,50%
Despeses financeres 1.088.162 € 14 € 1,25%
Transferències corrents 9.414.057 € 121 € 10,80%
Fons de contingència i altres imprevistos 388.500 € 5 € 0,45%
Inversions reals 8.120.990 € 105 € 9,31%
Transferències de capital 1.170.000 € 15 € 1,34%
Actius financers 121.688 € 2 € 0,14%
Passius financers 9.041.408 € 116 € 10,37%