Inici > Pressupostos Municipals

Lleida / Turisme de Lleida » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Turisme de Lleida

Ingressos

|

Despeses

1.373.924 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 618.851 € 4 € 45,04%
Despeses corrents en béns i serveis 690.732 € 5 € 50,27%
Despeses financeres 816 € 0 € 0,06%
Transferències corrents 33.525 € 0 € 2,44%
Inversions reals 30.000 € 0 € 2,18%