Inici > Pressupostos Municipals

Lleida / Turisme de Lleida » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Turisme de Lleida

Ingressos

|

Despeses

1.373.924 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Serveis públics bàsics 618.851 € 4 € 45,04%
Actuacions de protecció i promoció social 690.732 € 5 € 50,27%
Producció de béns públics de caràcter preferent 816 € 0 € 0,06%
Actuacions de caràcter econòmic 33.525 € 0 € 2,44%
- 30.000 € 0 € 2,18%