Inici > Pressupostos Municipals

Lleida / Turisme de Lleida » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Turisme de Lleida

Ingressos

|

Despeses

961.216 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Serveis públics bàsics 655.924 € 5 € 68,24%
Actuacions de protecció i promoció social 265.511 € 2 € 27,62%
Producció de béns públics de caràcter preferent 816 € 0 € 0,08%
Actuacions de caràcter econòmic 38.965 € 0 € 4,05%