Inici > Pressupostos Municipals

Lleida / Turisme de Lleida » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Turisme de Lleida

Ingressos

|

Despeses

961.216 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 655.924 € 5 € 68,24%
Despeses corrents en béns i serveis 265.511 € 2 € 27,62%
Despeses financeres 816 € 0 € 0,08%
Transferències corrents 38.965 € 0 € 4,05%