Inici > Pressupostos Municipals

Lleida / Turisme de Lleida » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Turisme de Lleida

Ingressos

|

Despeses

1.314.279 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Serveis públics bàsics 659.211 € 5 € 50,16%
Actuacions de protecció i promoció social 590.747 € 4 € 44,95%
Producció de béns públics de caràcter preferent 816 € 0 € 0,06%
Actuacions de caràcter econòmic 33.505 € 0 € 2,55%
- 30.000 € 0 € 2,28%