Inici > Pressupostos Municipals

Lleida / Turisme de Lleida » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Turisme de Lleida

Ingressos

|

Despeses

1.088.218 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 655.924 € 5 € 60,28%
Despeses corrents en béns i serveis 370.973 € 3 € 34,09%
Despeses financeres 816 € 0 € 0,07%
Transferències corrents 42.505 € 0 € 3,91%
Inversions reals 18.000 € 0 € 1,65%