Inici > Pressupostos Municipals

Lleida / Turisme de Lleida » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Turisme de Lleida

Ingressos

|

Despeses

1.074.861 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 684.375 € 5 € 63,67%
Despeses corrents en béns i serveis 301.119 € 2 € 28,01%
Despeses financeres 450 € 0 € 0,04%
Transferències corrents 88.918 € 1 € 8,27%