Inici > Pressupostos Municipals

Lleida / Turisme de Lleida » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Turisme de Lleida

Ingressos

|

Despeses

1.074.861 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Serveis públics bàsics 684.375 € 5 € 63,67%
Actuacions de protecció i promoció social 301.119 € 2 € 28,01%
Producció de béns públics de caràcter preferent 450 € 0 € 0,04%
Actuacions de caràcter econòmic 88.918 € 1 € 8,27%