Inici > Pressupostos Municipals

Lleida / Turisme de Lleida » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Turisme de Lleida

Ingressos

|

Despeses

1.233.450 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Serveis públics bàsics 684.375 € 5 € 55,48%
Actuacions de protecció i promoció social 447.733 € 3 € 36,30%
Producció de béns públics de caràcter preferent 500 € 0 € 0,04%
Actuacions de caràcter econòmic 75.843 € 1 € 6,15%
- 25.000 € 0 € 2,03%