Inici > Pressupostos Municipals

Lleida / Turisme de Lleida » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Turisme de Lleida

Ingressos

|

Despeses

1.028.825 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Serveis públics bàsics 684.375 € 5 € 66,52%
Actuacions de protecció i promoció social 259.947 € 2 € 25,27%
Producció de béns públics de caràcter preferent 600 € 0 € 0,06%
Actuacions de caràcter econòmic 83.903 € 1 € 8,16%