Inici > Pressupostos Municipals

Lleida / Turisme de Lleida » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Turisme de Lleida

Ingressos

|

Despeses

1.028.825 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 684.375 € 5 € 66,52%
Despeses corrents en béns i serveis 259.947 € 2 € 25,27%
Despeses financeres 600 € 0 € 0,06%
Transferències corrents 83.903 € 1 € 8,16%