Inici > Pressupostos Municipals

Lleida / Institut Municipal d'Ocupació Salvador Seguí » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Institut Municipal d'Ocupació Salvador Seguí

Ingressos

|

Despeses

3.607.193 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 2.824.222 € 20 € 78,29%
Despeses corrents en béns i serveis 669.852 € 5 € 18,57%
Despeses financeres 6.200 € 0 € 0,17%
Transferències corrents 57.699 € 0 € 1,60%
Inversions reals 25.200 € 0 € 0,70%
Actius financers 24.020 € 0 € 0,67%