Inici > Pressupostos Municipals

Lleida / Institut Municipal d'Ocupació Salvador Seguí » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Institut Municipal d'Ocupació Salvador Seguí

Ingressos

|

Despeses

3.719.759 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 2.902.219 € 21 € 78,02%
Despeses corrents en béns i serveis 707.621 € 5 € 19,02%
Despeses financeres 11.200 € 0 € 0,30%
Transferències corrents 52.699 € 0 € 1,42%
Inversions reals 22.000 € 0 € 0,59%
Actius financers 24.020 € 0 € 0,65%