Inici > Pressupostos Municipals

Lleida / Institut Municipal d'Ocupació Salvador Seguí » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Institut Municipal d'Ocupació Salvador Seguí

Ingressos

|

Despeses

4.609.124 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 3.979.634 € 28 € 86,34%
Despeses corrents en béns i serveis 551.294 € 4 € 11,96%
Transferències corrents 49.176 € 0 € 1,07%
Inversions reals 5.000 € 0 € 0,11%
Actius financers 24.020 € 0 € 0,52%