Inici > Pressupostos Municipals

Lleida / Institut Municipal d'Ocupació Salvador Seguí » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Institut Municipal d'Ocupació Salvador Seguí

Ingressos

|

Despeses

4.260.274 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 2.827.764 € 20 € 66,38%
Despeses corrents en béns i serveis 636.269 € 5 € 14,93%
Transferències corrents 126.685 € 1 € 2,97%
Inversions reals 645.535 € 5 € 15,15%
Actius financers 24.020 € 0 € 0,56%