Inici > Pressupostos Municipals

Lleida / Institut Municipal d'Ocupació Salvador Seguí » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Institut Municipal d'Ocupació Salvador Seguí

Ingressos

|

Despeses

3.165.496 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 2.588.242 € 19 € 81,76%
Despeses corrents en béns i serveis 486.457 € 3 € 15,37%
Transferències corrents 55.776 € 0 € 1,76%
Inversions reals 11.000 € 0 € 0,35%
Actius financers 24.020 € 0 € 0,76%