Inici > Pressupostos Municipals

Lleida / Institut Municipal d'Ocupació Salvador Seguí » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Institut Municipal d'Ocupació Salvador Seguí

Ingressos

|

Despeses

3.399.935 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 2.587.246 € 19 € 76,10%
Despeses corrents en béns i serveis 677.322 € 5 € 19,92%
Transferències corrents 55.776 € 0 € 1,64%
Inversions reals 55.570 € 0 € 1,63%
Actius financers 24.020 € 0 € 0,71%