Inici > Pressupostos Municipals

Lleida / Institut Municipal d'Ocupació Salvador Seguí » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Institut Municipal d'Ocupació Salvador Seguí

Ingressos

|

Despeses

9.890.601 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 8.279.628 € 60 € 83,71%
Despeses corrents en béns i serveis 1.372.155 € 10 € 13,87%
Transferències corrents 69.176 € 1 € 0,70%
Inversions reals 145.621 € 1 € 1,47%
Actius financers 24.020 € 0 € 0,24%