Inici > Pressupostos Municipals

Sant Fost de Campsentelles » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Sant Fost de Campsentelles

Ingressos

|

Despeses

9.746.467 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 2.859.008 € 327 € 29,33%
Despeses corrents en béns i serveis 4.126.380 € 472 € 42,34%
Despeses financeres 61.000 € 7 € 0,63%
Transferències corrents 490.700 € 56 € 5,03%
Fons de contingència i altres imprevistos 109.044 € 12 € 1,12%
Inversions reals 495.335 € 57 € 5,08%
Actius financers 15.000 € 2 € 0,15%
Passius financers 1.590.000 € 182 € 16,31%