Inici > Pressupostos Municipals

Sant Fost de Campsentelles » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Sant Fost de Campsentelles

Ingressos

|

Despeses

8.406.184 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 2.527.000 € 300 € 30,06%
Despeses corrents en béns i serveis 3.730.237 € 443 € 44,37%
Despeses financeres 204.590 € 24 € 2,43%
Transferències corrents 1.074.547 € 128 € 12,78%
Inversions reals 537.452 € 64 € 6,39%
Transferències de capital 20 € 0 € 0,00%
Actius financers 15.000 € 2 € 0,18%
Passius financers 317.339 € 38 € 3,78%