Inici > Pressupostos Municipals

Sant Fost de Campsentelles » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Sant Fost de Campsentelles

Ingressos

|

Despeses

7.935.900 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 2.435.000 € 285 € 30,68%
Despeses corrents en béns i serveis 3.202.603 € 375 € 40,36%
Despeses financeres 274.222 € 32 € 3,46%
Transferències corrents 856.908 € 100 € 10,80%
Inversions reals 506.972 € 59 € 6,39%
Transferències de capital 28.640 € 3 € 0,36%
Actius financers 15.000 € 2 € 0,19%
Passius financers 616.555 € 72 € 7,77%