Inici > Pressupostos Municipals

Sant Fost de Campsentelles » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Sant Fost de Campsentelles

Ingressos

|

Despeses

9.453.903 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 3.027.559 € 337 € 32,02%
Despeses corrents en béns i serveis 4.805.626 € 534 € 50,83%
Despeses financeres 69.072 € 8 € 0,73%
Transferències corrents 540.640 € 60 € 5,72%
Fons de contingència i altres imprevistos 100.800 € 11 € 1,07%
Inversions reals 525.196 € 58 € 5,56%
Actius financers 15.000 € 2 € 0,16%
Passius financers 370.010 € 41 € 3,91%