Inici > Pressupostos Municipals

Sant Fost de Campsentelles » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Sant Fost de Campsentelles

Ingressos

|

Despeses

11.450.310 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 2.780.000 € 319 € 24,28%
Despeses corrents en béns i serveis 3.822.155 € 438 € 33,38%
Despeses financeres 60.010 € 7 € 0,52%
Transferències corrents 696.210 € 80 € 6,08%
Fons de contingència i altres imprevistos 86.935 € 10 € 0,76%
Inversions reals 3.379.000 € 387 € 29,51%
Actius financers 15.000 € 2 € 0,13%
Passius financers 611.000 € 70 € 5,34%