Inici > Pressupostos Municipals

Sant Fost de Campsentelles » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Sant Fost de Campsentelles

Ingressos

|

Despeses

9.969.425 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 2.555.000 € 295 € 25,63%
Despeses corrents en béns i serveis 3.495.682 € 403 € 35,06%
Despeses financeres 87.510 € 10 € 0,88%
Transferències corrents 689.810 € 80 € 6,92%
Fons de contingència i altres imprevistos 69.012 € 8 € 0,69%
Inversions reals 1.804.886 € 208 € 18,10%
Transferències de capital 270.000 € 31 € 2,71%
Actius financers 15.000 € 2 € 0,15%
Passius financers 982.525 € 113 € 9,86%