Inici > Pressupostos Municipals

Reus / Institut Municipal de Formació i Empresa Mas Carandell » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Institut Municipal de Formació i Empresa Mas Carandell

Ingressos

|

Despeses

2.511.460 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 1.757.117 € 17 € 69,96%
Despeses corrents en béns i serveis 506.082 € 5 € 20,15%
Despeses financeres 500 € 0 € 0,02%
Transferències corrents 222.073 € 2 € 8,84%
Inversions reals 25.688 € 0 € 1,02%