Inici > Pressupostos Municipals

Reus / Institut Municipal de Formació i Empresa Mas Carandell » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Institut Municipal de Formació i Empresa Mas Carandell

Ingressos

|

Despeses

2.349.016 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 1.277.673 € 12 € 54,39%
Despeses corrents en béns i serveis 898.468 € 8 € 38,25%
Despeses financeres 200 € 0 € 0,01%
Transferències corrents 172.604 € 2 € 7,35%
Inversions reals 70 € 0 € 0,00%