Inici > Pressupostos Municipals

Reus / Institut Municipal de Formació i Empresa Mas Carandell » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Institut Municipal de Formació i Empresa Mas Carandell

Ingressos

|

Despeses

4.340.760 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 3.172.943 € 30 € 73,10%
Despeses corrents en béns i serveis 979.819 € 9 € 22,57%
Despeses financeres 200 € 0 € 0,00%
Transferències corrents 185.268 € 2 € 4,27%
Inversions reals 2.530 € 0 € 0,06%