Inici > Pressupostos Municipals

Reus / Institut Municipal de Formació i Empresa Mas Carandell » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Institut Municipal de Formació i Empresa Mas Carandell

Ingressos

|

Despeses

4.169.119 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 3.224.839 € 30 € 77,35%
Despeses corrents en béns i serveis 651.447 € 6 € 15,63%
Despeses financeres 300 € 0 € 0,01%
Transferències corrents 267.963 € 3 € 6,43%
Inversions reals 24.570 € 0 € 0,59%