Inici > Pressupostos Municipals

Reus / Institut Municipal de Formació i Empresa Mas Carandell » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Institut Municipal de Formació i Empresa Mas Carandell

Ingressos

|

Despeses

3.167.784 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 2.270.836 € 22 € 71,69%
Despeses corrents en béns i serveis 602.194 € 6 € 19,01%
Despeses financeres 500 € 0 € 0,02%
Transferències corrents 259.771 € 3 € 8,20%
Inversions reals 34.483 € 0 € 1,09%