Inici > Pressupostos Municipals

Reus / Institut Municipal de Formació i Empresa Mas Carandell » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Institut Municipal de Formació i Empresa Mas Carandell

Ingressos

|

Despeses

2.417.434 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 1.256.641 € 12 € 51,98%
Despeses corrents en béns i serveis 942.360 € 9 € 38,98%
Despeses financeres 300 € 0 € 0,01%
Transferències corrents 214.073 € 2 € 8,86%
Inversions reals 4.060 € 0 € 0,17%