Inici > Pressupostos Municipals

Barcelona / Institut Municipal de Mercats de Barcelona » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Institut Municipal de Mercats de Barcelona

Ingressos

|

Despeses

14.039.598 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 3.682.030 € 2 € 26,23%
Despeses corrents en béns i serveis 8.844.488 € 6 € 63,00%
Transferències corrents 189.370 € 0 € 1,35%
Inversions reals 1.323.710 € 1 € 9,43%