Inici > Pressupostos Municipals

Barcelona / Institut Municipal de Mercats de Barcelona » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Institut Municipal de Mercats de Barcelona

Ingressos

|

Despeses

15.142.337 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 3.758.856 € 2 € 24,82%
Despeses corrents en béns i serveis 7.381.216 € 5 € 48,75%
Transferències corrents 189.370 € 0 € 1,25%
Inversions reals 3.812.895 € 2 € 25,18%