Inici > Pressupostos Municipals

Barcelona / Institut Municipal de Mercats de Barcelona » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Institut Municipal de Mercats de Barcelona

Ingressos

|

Despeses

13.001.224 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 3.713.745 € 2 € 28,56%
Despeses corrents en béns i serveis 8.330.367 € 5 € 64,07%
Transferències corrents 189.370 € 0 € 1,46%
Inversions reals 767.742 € 0 € 5,91%